Попуст!

ДИАСТОП ПРОБИО

Информации за продуктот:
Состав

Диастоп Пробио е пробиотик кој содржи четири вида млечнокиселински бактерии:

  • Lactobacillus acidophilus LA-5тм;
  • Streptococcus thermophilus STY-31тм;
  • Bifidobacterium BB-12тм;
  • Lactobacillus delbrueckii LBY-27тм.

170,00 ден 145,00 ден