Кои прехранбрени производи содржат витамин Д?

Колку треба да внесувате витамин Д, кај повеќето возрасни му се потребни 15 mcg дневно. Кај новороденчиња од 10 mcg и кај возрасни над 71 година може да оди до 20 mcg дневно. На сите производи кои може да ги земете од Вашата аптека витаминот Д го пишува во интернационални единици или ( IU ). Еден микрограм е еднаков на 40 IU. Значи за новороденчиња дозата е 400 IU дневно, за возрасни 600 IU дневно и за возрасни над 71 година дозата е 800 IU дневно.Сега да видиме кои прехранбрени прозводи кои ни се достапни во Македонија содржат најмногу витамин Д.

Во 85 гр лосос имате од 10-18 mcg.

Во 240 мл јогуртот имате 3 mcg.

Во 85 гр туна имате од 6 mcg.

Во млекото, изберете млеко што на него има наведено дека содржи витамин Д. Во 240 мл млеко имате 3 mcg.

И најважното, не заборавајте да си го проверете нивото на витемин Д во крвта, нормалните вредности се повеќе од 20 нанограми на милилитар ( ng/mL ) и ниските вредности се движат 12 или помалку од 12 нанограми на милилитар ( ng/mL ).