ИНТЕРАКЦИЈА НА LOSARTAN СО FLCONAZOLE

Клиничен доказ за оваа интеракција е направен врз 11 здрави индивидуи на кој им е дадено земаат losartan 50mg кој веќе завршиле со земањето на fluconazole 400mg еден ден и 200mg дневно од 2 до 4-от ден.AUC на лосартанот е зголемено до 27% додека плазмената концентрација намалена до 23%. Најинтересното AUC и плазмената концентрација на неговиот активен метаболит Е-3174 се намалени од 47 до 77%. Тоа што многу пациенти не го знаат дека кога земаат лекови на пример од горенаведените лекови Лосартан eфектот на лекот зависи од неговиот активен метаболит во овој случај Е-3174.
Ке ви напишам неколку примери за други лекови:

Парацетамол – N ацетил пара бензохинон имин

Диазепам – темазепам и оксазепам

Флуконазол – флуконазоли и флуконазол N-oксид

Stockley’s Drug Interaction 12 edition