УПОТРЕБАТА НА AKE ИНХИБИТОРИ И АНГИОТЕНЗИН II АНТАГОНИСТИ СО TRIMETHOPRIM + SULFAMETHOXAZOLE

Интеракција на Лекови | 18/10/2020

Употребата на AKE инхибитори ( enalapril, lizinopril, perindopril, ramipril ) и...
Прочитајте повеќе

ИНТЕРАКЦИЈА НА LOSARTAN СО FLCONAZOLE

Интеракција на Лекови | 18/10/2020

Клиничен доказ за оваа интеракција е направен врз 11 здрави...
Прочитајте повеќе

BETACAROTENE И TOBACCO

Интеракција на Лекови | 18/10/2020

Внимание кога земате Betacarotene посебно кај пушачи, има направено...
Прочитајте повеќе